برچسب:

اقشار کم درآمد

3 مطلب

افزایش قیمت بنزین برای کمک به اقشار تحت فشار جامعه است / منافع افزایش قیمت بین 60 میلیون نفر توزیع خواهد شد

اختصاص بسته‌های حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر