برچسب: اقشار کم درآمد
3 مطلب

افزایش قیمت بنزین برای کمک به اقشار تحت فشار جامعه است / منافع افزایش قیمت بین ۶۰ میلیون نفر توزیع خواهد شد

اختصاص بسته‌های حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر