برچسب: اموال مازاد
6 مطلب

تعیین تکلیف اموال مازاد بانک شهر

ابلاغ دستورالعمل فروش اموال و سهام به خودروسازان

حراج اموال دولتی برای بودجه؟

زمزمه‌های افزایش یارانه و امید دولت به پول اموال مازاد