برچسب:

انرژی اتمی

5 مطلب

انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران / ایران اجازه بازرسی یکی از دو محل توافق شده را ایجاد کرده است

زیر بار خواسته‌های غیر قانونی نمی‌رویم

نهمین گزارش آژانس درباره اجرای برجام