برچسب:

انگلیس

155 مطلب

مذاکرات فرانسه و انگلیس برای حل دعوا بر سر صید حلزون

قیمت برق و گاز در انگلیس افزایش می‌یابد

ایران در رتبه دوم کشورهایی که بنزین ارزان دارند