برچسب: اوباما
7 مطلب

اقدام جدید آمریکا علیه سپاه پاسداران

طبل توخالی ترامپ علیه ایران

آثار برجام بر اقتصاد ایران

مقایسه عملکرد اقتصادی ترامپ و اوباما