برچسب: بازار آسیایی
3 مطلب

بازارهای آسیایی تحت تاثیر مسائل سیاسی آمریکا افت کردند

سقوط سنگین سهام چین

دلار آرایش دفاعی به خود گرفت