برچسب:

بازار اجاره

70 مطلب

ناظران نرخ اجاره‌ مسکن چه کسانی هستند؟

اتفاق عجیب در بودجه خانوار / اجاره مسکن نصف هزینه‌ها را بلعید!

تورم ۵۲ درصدی بازار اجاره / وظیفه دولت مقابل مستاجرها چیست؟

افزایش ۴۰ درصدی اجاره‌نشینی در یک سال گذشته

وام اجاره مسکن به چند نفر رسید؟ / صف یک میلیونی وام ودیعه

کیلیدی برای گشایش تمام درب‌های بسته در بازار مسکن