برچسب:

بازار روغن نباتی

9 مطلب

حلب آهنی، روغن جامد را کمیاب کرد

شرط تازه فروشگاه‌ها برای فروش روغن

چرا تقاضا برای روغن زیاد شد؟ / مشکل کمبود تولید است یا احتکار؟

پشت پرده کمبود روغن چیست؟

روغن نباتی گران می‌شود؟

روغن نباتی یک ماهه 30 درصد گران شد