برچسب: بازنشستگان
114 مطلب

تخصیص ۳۷ درصد اعتبار همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

افزایش ۱۵ درصدی حقوق و دستمزد در سال آینده

بازنشستگان به پاداش رسیدند

زمان پرداخت پاداش بازنشستگان

مبلغ وام ضروری بازنشستگان افزایش یافت

یک شرکت ۱۵۰۰ میلیارد تومان زیان می‌دهد

سد بزرگ همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده

نمی‌توانیم بگوییم شرایط عادی است

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 8