برچسب: بازنشستگان
105 مطلب

یک شرکت ۱۵۰۰ میلیارد تومان زیان می‌دهد

سد بزرگ همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

نمی‌توانیم بگوییم شرایط عادی است

کارگران بسته حمایتی دولت را دریافت می‌کنند

اذن زنگنه از رهبری برای بکارگیری کرباسیان

دفاع افشانی از عملکرد خود در شهرداری تهران

تجمع کارگران در سالروز تصویب قانون کار

پیشنهاد جدید برای بیمه تکمیلی بازنشستگان

ارایه کمک‌های جبرانی به همه اقشار

معیار ضریب ریالی افزایش حقوق کارمندان

چرا بازنشستگان از خدمات درمانی مناسب محرومند؟

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 7