برچسب: بازنشستگان
114 مطلب

کارگران بسته حمایتی دولت را دریافت می‌کنند

اذن زنگنه از رهبری برای بکارگیری کرباسیان

دفاع افشانی از عملکرد خود در شهرداری تهران

تجمع کارگران در سالروز تصویب قانون کار

پیشنهاد جدید برای بیمه تکمیلی بازنشستگان

ارایه کمک‌های جبرانی به همه اقشار

معیار ضریب ریالی افزایش حقوق کارمندان

چرا بازنشستگان از خدمات درمانی مناسب محرومند؟

اصلاح بخشنامه نحوه بکارگیری بازنشستگان

سفره کارگران کوچک‌تر شده است

کمک خرج دولت به کارکنان زیر درآمد ۳ میلیون تومان

بسته حمایتی دولت شامل بازنشستگان و کارمندان نیز می‌شود

درس استرالیا برای اقتصاد جهان

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 8