برچسب: بازگشت ارز حاصل از صادرات
14 مطلب

تمهیدات جدید سامانه نیما برای بازگشت ارز

شرایط اقتصادی در حال بهبود است / با صادرکنندگان بر سر برگشت ارز به توافق خواهیم رسید

قیمت ارز با بازار متشکل ارزی کاهش می‌یابد

۱۸.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازگشت

شگرد فرار از بازگشت ارزهای صادراتی

ارز حاصل از صادرات کجاست؟

بخشنامه جدید رفع تعهد ارزی نباید منجر به رانت شود