برچسب: بازگشت ارز حاصل از صادرات
11 مطلب

قیمت ارز با بازار متشکل ارزی کاهش می‌یابد

۱۸.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازگشت

شگرد فرار از بازگشت ارزهای صادراتی

ارز حاصل از صادرات کجاست؟

بخشنامه جدید رفع تعهد ارزی نباید منجر به رانت شود