برچسب:

بافت تاریخی

4 مطلب

موانع پیش‌روی تثبیت ثبت جهانی یزد

خطر تخریب بافت تاریخی گرگان را تهدید می‌کند