موضوعات داغ:
برچسب: بانک سرمایه
31 مطلب

بدهی «بابک زنجانی» به بانک سرمایه با هماهنگی وزارت نفت تسویه شد