برچسب: بخش معدن
15 مطلب

رشد ۱۳۶ درصدی سرمایه‌گذاری صنعتی در ۶ ماهه ابتدای سال جاری

افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌های ایرانی در حوزه معادن

کاغذ در صدر، توتون و تنباکو در قعر

افزایش نرخ تورم تولیدکننده کل بخش معدن به ۲۲ درصد

چین گزینه ایران برای صادرات محصولات معدنی است

تصدی‌گری، آفت جان بخش معدن شده است