برچسب:

برنامه ششم توسعه

60 مطلب

بافت‌های فرسوده حیات شهری را کاهش داده است

۱۰۸ سد در حال ساخت داریم

هدف‌گذاری 980 هزار فرصت شغلی تا پایان امسال

سقف مجوزهای تولید پراکنده برق پُر شد

11 هزار واحد صنعتی در کشور نوسازی می‌شود

تحول نظام استانداردسازی طی برنامه ششم

پلمپ چاه‌های غیرمجاز در تهران

شیوه تدوین بودجه سال ۹۷

رئیس‌جمهور برنامه پنج ساله ششم توسعه را ابلاغ کرد

وضعیت صنعت غذا و کشاورزی در برنامه ششم توسعه