برچسب:

برنج داخلی

8 مطلب

دست مردم از برنج ایرانی کوتاه شد

تنها ۵ درصد مردم می‌توانند برنج ایرانی بخرند

واردات برنج ۱۰ درصد افزایش یافت

الگوی متفاوت دولت برای عرضه برنج در سال 97

تشریح جزئیات حمایت از تولید برنج داخلی

جزئیات خرید توافقی برنج داخلی