برچسب: بندر چابهار
95 مطلب

دومین کشتی هندی به چابهار رسید

تبدیل چابهار به یک مجتمع بندری نسل چهارمی در آینده نزدیک

  1. 1
  2. 4
  3. 5
  4. 6
  5. 7