برچسب:

بویینگ

6 مطلب

اصغر فخریه کاشان: پول ۵ هواپیمای جدید را دیروز پرداختیم

آمریکا یک‌جانبه‌گرایی تجاری را کنار بگذارد