برچسب:

بویینگ

7 مطلب

قطر ۵۰ فروند بویینگ خرید

اصغر فخریه کاشان: پول ۵ هواپیمای جدید را دیروز پرداختیم

آمریکا یک‌جانبه‌گرایی تجاری را کنار بگذارد