برچسب:

بیمه سلامت

26 مطلب

ارسال تعرفه‌های پزشکی پیشنهادی ۹۷ به دولت

پیشنهادهای بودجه‌ای بیمه سلامت برای سال ۹۷

تمدید بیمه رایگان ۱۴ میلیون نفر

دفترچه بیمه سلامت رایگان فقط برای خدمات دولتی

پرداخت ۱۱۰۰ میلیارد تومان از بدهی بیمه سلامت به مراکز درمان دولتی

  1. 1
  2. 2