برچسب:

تامین مسکن

12 مطلب

زمان ثبت‌نام خانه اولی‌ها در طرح جهش مسکن / قیمت هر واحد چقدر تمام می‌شود؟

اسناد غیررسمی مسکن برچیده می‌شود

آغاز مسکن‌سازی جدید دولت / تامین مسکن برای نزدیکان!

تامین مسکن از دغدغه‌های اصلی دولت است

دولت نمی‌تواند مستقیم در اجاره مسکن مداخله کند

کارگران جوان در هیچ کشوری صاحبِ خانه نیستند

ساخت خانه‌های 30 متری توسط شهرداری چقدر جدی است؟

ایرادهای طرح مسکن کارمندان

جزئیات طرح تامین مسکن کارکنان دولت