برچسب:

تامین نقدینگی

12 مطلب

شرایط جدید تامین نقدینگی برای سهامداران بدون فروش سهام

راهکار جدید وزارت صمت برای خودروسازان

ضرر 35 هزار میلیارد تومانی خودروسازان

مجوز جدید برای پیش‌فروش خودرو صادر شد

هیچ واحدی به خاطر تحریم‌ها تعطیل نشده است

خرید ویلا و ساخت مال توسط خودروسازان!

دو سیاست جدید برای خودروسازان