موضوعات داغ:
برچسب: تحریم آمریکا علیه روسیه
4 مطلب

آمریکا به فکر تحریم نفتی روسیه افتاد

تحریم‌های جدید آمریکا علیه اشخاص و شرکت‌های روسیه

شکست آمریکا در منزوی کردن اقتصاد روسیه