برچسب: تحریم ایران
98 مطلب

جرات هیچ اقدام نظامی علیه ما را ندارند

با امریکا مذاکره نخواهیم کرد

اروپا به دنبال تامین منافع مالی با ایران است

بازی قدیمی تحریم‌کنندگان ایران

اروپا به تلاشش برای ایجاد سازوکار ویژه مالی سرعت داد

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 7