برچسب:

تحریم های نفتی

7 مطلب

زمان بازگشت ایران به بازار نفت

ترفند ایران برای دورزدن تحریم‌های آمریکا

نگرانی نسبت به گرفتاری بورس در رکود بلندمدت/سقوط بازار مثل سال 92 بعید است/رد پای سفته‌بازان در خط دادن به بازار سرمایه

آیا تحریم باعث افول بازار سرمایه می‌شود؟

4 گروه بورسی که از تحریم‌ها متضرر می‌شوند