برچسب: تراز تجاری
58 مطلب

کارنامه تجارت دو ماهه سال ۹۸

وضعیت صادرات در سه ماه پایانی سال بهبود می‌یابد

سه اتفاق عجیبی که صادرات ایران را شوکه کرد

ثبت رکورد تازه برای صادرات غیرنفتی

افزایش ۱۳ درصدی صادرات غیرنفتی

رشد ۱۲۰ درصدی تراز تجاری کشور

پیش‌بینی آینده روابط تجاری ایران و امارات/نقشی که در حال دگرگونی است

تراز کشاورزی همچنان مثبت‌تر از پارسال