برچسب:

تراز تجاری ایران

9 مطلب

بانک مرکزی آمار تجارت خارجی تا پایان پاییز را منتشر کرد

افت ۳۷ درصدی ارزش کل تجارت ایران و ترکیه

افت ۷۶ درصدی ارزش تجارت ایران و اروپا

تجارت در سال 97 به چقدر رسید؟

رشد 21 درصدی صادرات غیرنفتی کشور

تراز تجاری مثبت ایران در ابتدای سال 97