برچسب: تراکنش بانکی
16 مطلب

هشدار دادستان سازمان مالیاتی به مردم

برنامه جدید بانک مرکزی برای تراکنش‌های بانکی

انجام ۵۰۰ تراکنش کارتی توسط هر نفر

سال گذشته ۲۷ میلیارد تراکنش شتاب ثبت شد

محدود شدن دسترسی به حساب‌های بانکی

رسیدگی به تراکنش‌های بانکی بیش از ۵۰ میلیارد ریال

  1. 1
  2. 2