برچسب:

تعلیق کارت بازرگانی

6 مطلب

۲۵۰۰ کارت بازرگانی تعلیق شدند

هشدار وزارت صمت به صادرکنندگان متخلف

شرط جدید برای صدور و تمدید کارت بازرگانی

سد بزرگ وزارت صمت برای فعالان اقتصادی / معطلی تولیدکنندگان پشت درهای متولی صنعت / صدور کارت بازرگانی در آستانه توقف؟

تعدادی از کارت‌های بازرگانی تعلیق شد