برچسب:

تعهد ارزی

8 مطلب

افزایش ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان با اقدمات بانک مرکزی

ارز حاصل از صادرات کجاست؟