برچسب: توقف نماد
4 مطلب

معاملات در نماد «تاصیکو» به تعویق افتاد

زمان معامله «تاصیکو» اعلام شد

رشد عجیب و توقف ناگهانی یک نماد بورسی