برچسب:

تولید جوجه

4 مطلب

قرار نبود جوجه‌ها را معدوم کنند

چرا جوجه‌های یک‌روزه معدوم شدند؟

جوجه‌هایی که برای تنظیم بازار معدوم می‌شوند