برچسب: تولید خرما
5 مطلب

تعادل قیمت خرما تا یک ماه آینده در بازار

رشد ۶۰ درصدی قیمت خرما