برچسب:

تولید خرما

10 مطلب

کاهش قیمت لبنیات داوطلبانه بود

حداقل قیمت خرما چقدر است؟

قیمت خرما چقدر است؟

صادرات خرما ۳۰ درصد کاهش یافت

قیمت خرما در بازار متعادل شده است

تعادل قیمت خرما تا یک ماه آینده در بازار

رشد ۶۰ درصدی قیمت خرما