برچسب: تولید خرما
6 مطلب

قیمت خرما در بازار متعادل شده است

تعادل قیمت خرما تا یک ماه آینده در بازار

رشد ۶۰ درصدی قیمت خرما