برچسب: جایگاه سوخت
52 مطلب

مشکلی در تولید و تامین بنزین وجود ندارد

واردات بنزین کاهش یافت

پول بنزین را با موبایل پرداخت کنید

جزئیات جدید از بازگشت کارت سوخت به جایگاه‌ها

تعویق ۲ ماهه پرداخت کارمزد جایگاه‌داران