موضوعات داغ:
برچسب: جوجه یکروزه
16 مطلب

قرار نبود جوجه‌ها را معدوم کنند

چرا جوجه‌های یک‌روزه معدوم شدند؟

کاهش قیمت مرغ در بازار

مرغ ارزان می‌شود

قیمت جوجه یک‌روزه نصف شد

قیمت مرغ و جوجه یک‌روزه کاهش یافت

واردات جوجه با تلفات سنگین صورت می‌گیرد

اختصاص ارز دولتی به واردات جوجه یکروزه

جوجه‎‌هایی که در مرغداری معدوم می‌شوند

قیمت جوجه یک‌روزه به ۱۴۰۰ تومان رسید

۳۲۰۰ تومان نرخ جوجه یک‌روزه

  1. 1
  2. 2