برچسب:

جوجه یکروزه

17 مطلب

قیمت مرغ به ۲۸ هزار تومان رسید

قرار نبود جوجه‌ها را معدوم کنند

چرا جوجه‌های یک‌روزه معدوم شدند؟

کاهش قیمت مرغ در بازار

مرغ ارزان می‌شود

قیمت جوجه یک‌روزه نصف شد

قیمت مرغ و جوجه یک‌روزه کاهش یافت

واردات جوجه با تلفات سنگین صورت می‌گیرد

اختصاص ارز دولتی به واردات جوجه یکروزه

جوجه‎‌هایی که در مرغداری معدوم می‌شوند

قیمت جوجه یک‌روزه به ۱۴۰۰ تومان رسید

۳۲۰۰ تومان نرخ جوجه یک‌روزه

  1. 1
  2. 2