برچسب:

حجاج

13 مطلب

اتمام عملیات بازگشت حجاج

بازگشت نیمی از حجاج به کشور

انجام بیش از ۱۰۰ پرواز بازگشت حجاج

انجام عملیات حج بدون ارائه گزارش منفی

تداوم بازگشت ۸۵ هزار حاجی به کشور تا ۲۵ شهریور

به حجاج هم نباید ارز دولتی داد

خرید ارز مورد نیاز حجاج طبق نرخ روز بانک مرکزی

کاهش شدید جمعیت حجاج در حج امسال