برچسب:

حداقل حقوق کارگران

35 مطلب

ماده 41؛ خواسته اصلی کارگران/ جای مسکن کارگری در بودجه خالی است

افزایش 20 درصدی حقوق تصویب شد؟

جدیدترین خبر درباره حقوق کارگران

تاثیر افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران بر معیشت مردم

تاثیر افزایش حقوق کارگران بر بیکاری/ کارفرمایان تعدیل نیرو می‌کنند؟

افزایش ۱.۵ میلیونی حقوق کارگران لغو می‌شود؟

خبر خوب برای کارگران/ حداقل حقوق به ۶ میلیون می‌رسد؟

افزایش ۶۰ درصدی حقوق سال آینده! / حداقل حقوق ۲ میلیون زیاد می‌شود؟