برچسب:

حقوق كارگران

2 مطلب

دریافت نهایی کارگران ۴۷ درصد افزایش یافته است

لغو افزایش دستمزدها چقدر محتمل است؟