برچسب:

حوزه کشاورزی

10 مطلب

تامین آب حوزه کشاورزی کاهش یافته است

یک رقم بی‌سابقه در طول تاریخ کشاورزی کشور