برچسب: خراسان شمالی
9 مطلب

۸۳ میلیاردی که از جاده مرگ پرید

خشکی چاه‌ها نفس کشاورزان را تنگ کرده است

اهدای ۱۶۰۰ هکتار زمین رایگان به محرومان خراسان شمالی