برچسب:

دادستان کل کشور

7 مطلب

توضیحات دادستان کل کشور درباره تمدید قراردادهای اجاره مسکن در دوران کرونا

دستور رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور برای بررسی ادعای اسماعیل بخشی

دست‌هایی می‌کوشند قوه قضاییه را تضعیف کنند

مبارزه با قاچاق شوخی بردار نیست