برچسب: دادستان کل کشور
6 مطلب

دستور رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور برای بررسی ادعای اسماعیل بخشی

دست‌هایی می‌کوشند قوه قضاییه را تضعیف کنند

مبارزه با قاچاق شوخی بردار نیست