برچسب: دامداری
33 مطلب

در سال ۹۷ چند واحد مالی و اعتباری کشاورزی تعطیل شد؟

هشدار درباره شیوع تب کریمه

هزینه دامداری چقدر گران شده است؟

جمعیت گوسفندها در حال نصف شدن است

کاهش خرید گوسفند و افزایش خرید گوشت در بازار محرم

قیمت شیر پاستوریزه ۲ برابر شیر خام