برچسب:

دامنه نوسان

45 مطلب

دامنه نوسان بورس به مثبت و منفی ۵ بازگشت

دامنه نوسان از فردا تغییر می‌کند / قوانین جدید در بورس تاثیری دارد؟

از فردا دامنه نوسان مثبت ۶ و منفی ۳ درصد می‌شود

تغییر دامنه نوسان بورس تصویب شد

آیا دامنه نوسان حذف می‌شود؟

دامنه نوسان بورس چه تغییری خواهد کرد؟

دامنه نوسان بورس در سال ۱۴۰۰ چگونه است؟

دامنه نوسان بورس چه تغییری خواهد کرد؟