موضوعات داغ:
برچسب: درآمد
35 مطلب

متکدیان تهرانی ماهانه ۱۲ میلیون درآمد دارند!

افزایش ۲۸درصدی درآمدهای پایدار شهرداری تهران طی سال های اخیر

یارانه ۷۰ درصد جمعیت کشور قطع نمی شود