برچسب: دستمزد کارگران
18 مطلب

دستمزد، مطالبه انباشته کارگران از سال‌های دور

فاصله حقوق کارگران با مزد واقعی زیاد است

حداقل دستمزد کارگران ۲۰ درصد افزایش یافت

نمایندگان کارگری و کارفرمایی برای دستمزد ۹۷ به توافق رسیدند

مذاکرات دستمزد ۹۷ وارد فاز جدید شد

تعیین هزینه سبد معیشت کارگران در جلسه کمیته دستمزد

درصد افزایش دستمزد کارگران در سال آینده

دستمزد کارگران بر اساس تورم واقعی افزایش یابد

افزایش مزد به ضرر کارگران نیست

حداقل و حداکثر عیدی کارگران در سال ۹۷

  1. 1
  2. 2