برچسب: دستمزد کارگران
26 مطلب

«افزایش دستمزدها» مجددا مطرح شد

دستمزد کارگران قبل از مذاکرات مزد ۹۸ ترمیم شود

دنبال افزایش ریالی دستمزد نیستیم!

افزایش مزد کارگران ساختمانی از تورم جا ماند

سهم مزد از قیمت تمام شده کاهش یافت

دستمزد، مطالبه انباشته کارگران از سال‌های دور

فاصله حقوق کارگران با مزد واقعی زیاد است

حداقل دستمزد کارگران ۲۰ درصد افزایش یافت

  1. 1
  2. 2