برچسب:

دسته چک

16 مطلب

خبر مهم برای دارندگان چک

ورود چک آزاد به سیستم بانکی کشور

آش نخورده و دهن سوخته!

ارزش چک باز می‌گردد

قانون جدید صدور چک ابلاغ شد

اتمام مهلت پذیرش چک‌های قدیمی

صدور دسته چک برای افراد بدحساب غیرممکن می‌شود

مجلس چه نقشه‌ای برای چک‌های بانکی دارد؟

  1. 1
  2. 2