برچسب:

دورکاری

31 مطلب

خبر فوری /مادران شاغل دورکار شدند!/ دورکاری شامل چه کسانی است؟

دورکاری ۲ هفته‌ای کارمندان بانک از فردا/ شعب بانک تعطیل می‌شوند؟

بانک‌های خصوصی دورکار می‌شوند

کارمندان دورکار می‌شوند؟

با شیوع اومیکرون؛ کارمندان مجددا دورکار ‌می‌شوند؟

دورکاری مادران شاغل مجوز گرفت

دورکاری بانک‌های خصوصی لغو شد

با افزایش واکسیناسیون، وضعیت دورکاری کارکنان تغییر می‌کند؟

شرایط دورکاری در تهران با تغییر وضعیت کرونا