برچسب:

دولت الکترونیک

38 مطلب

صف مردم، این بار برای ثبت نوزادان تازه متولد / شناسنامه به شرط کرونا؟

سفته و برات الکترونیکی در راه است

اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

سرانجام کارت هوشمند ملی ۱۰ میلیون ایرانی به کجا رسید؟

اقتصاد سنتی به سمت اقتصاد دیجیتال در حرکت است

می‌خواهیم مردم با یک کارت به همه کارهای خود برسند

آخرین فرصت برای دریافت کارت سوخت

حذف قبوض کاغذی با دستور رئیس جمهور

پرداخت غیرحضوری ۹۹ درصد قبوض تلفن ثابت

استرداد عوارض خروج از کشور الکترونیکی شد

وقتی کارت ملی هوشمندمان گم شد، چه کنیم؟

دولت الکترونیک جامعه‌ای با کمترین رانت ایجاد می‌کند