برچسب:

دولت

524 مطلب

تغییر ساعات کار برخی دستگاه‌های اجرایی برای کاهش مصرف برق

مصوبه جدید دولت برای بازخرید و بازنشستگی کارمندان مازاد

پیشنهادهای اتاقی‌ها به دولت دوازدهم

جزییات لایحه احیای وزارت بازرگانی

پیشنهاد حذف یارانه نقدی به دولت

توانمندسازی سه گروه از محرومان در دولت دوازدهم

گره کور بازار مسکن

خواسته بخش خصوصی از دولت دوازدهم

  1. 1
  2. 33
  3. 34
  4. 35