برچسب: دکل نفتی
9 مطلب

حکم متهمان دکل نفتی غیر قطعی است

قیمت نفت با افزایش دکل‌های آمریکا افزایش یافت

کاهش دکل‌های نفتی در آمریکا