برچسب:

ریزش ساختمان

15 مطلب

آخرین وضعیت ساختمان‌های ناایمن

گود پرخطر برج میلاد ایمن شد

ریزش فروشگاه قدیمی در کرج

ساختمان آلومینیوم تخلیه می‌شود؟

مالک ساختمان متروپل آبادان کیست؟

چرا متروپل آبادان فرو ریخت؟